Предaх смештај

Сврха предах смештаја је краткорочни и повремени смештај који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како детету и одраслом лицу тако и породици у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота с циљем останка детета и одраслог лица у породици.

Услуга се пружа у наменски саграђеном објекту у коме истовремено може боравити највише 10 корисника у двокреветним собама.

У оквиру услуге пружају се социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота особама којима је потребна помоћ и надзор.

Активности ове услуге су усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника за одржив и независтан живот. Свим корисницима ће бити обезбеђена квалитетна услуга , коју пружалац услуге обезбеђује својим капацитетима како у погледу простора тако и у погледу броја запослених.

Корисници услуге Предах смештај могу бити :

- деца и млади са интелектуалним тешкоћама у развоју и са поремећајима из аутистичног спектра ( од 5 до 26 година), са утврђеним II и III степеном подршке.

- одрасла лица са интелектуалним тешкоћама и и са поремећајима из аутистичног спектра ( преко 26 година).

Услугу могу користити горе наведениа лица са пребивалиштем на територији града Ниша.

Поступак за остваривање права за коришћењем услуге предах смештај остварује се подношењем документације од стране родитеља /старатеља / законског заступника надлежном Центру з асоцијални рад . Поступак за признавање права на коришћење услуге остварује се у року од неколико дана. Ова услуга се може користитинајдуже 45 дана у току године, а од чега максимално 20 дана у континуитету.


Kонтакт: +381 (0) 18 429 1972
Имејл: centar.mara.predah@gmail.com