Лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом ( 7 - 18 ) односно сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникацији са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Програмске активности личног пратиоца детета реализује се кроз акредитовани програм, у оквиру посебне услуге личног пратиоца детета или као програмске активности у оквиру услуге дневног боравка или помоћи у кући.


Активности личног пратиоца детета

Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења, комуникације са другима, што укључује:

- Помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрема књиге и опреме за вртић односно школу;

Помоћ у заједници, што укључује:

- Помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.),

- Помоћ у кретању (орјентацији у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурања колица или коришћење других пмагала и сл.),

- Одлазак на игралиште односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.


Контакт: +381 (0) 18 410 6906
Имејл: centar.mara.licnipratilac@gmail.com