О нама

Настанак Центра Мара Ниш

Овако је почело

Дневни боравак "Мара" формиран је одлуком Скупштине Града Ниша, као установа која припада групи социјалних институција намењених за збрињавање и дневни рад са децом и омладином ометеном у развоју, тако је почела са радом 01.11.1994. године..

Основна делатност је дневно збрињавање и рад са корисницима узрасне доби од 5 до 30 година. Радно време: 5 дана у недељи од 6 - 16 часова.

Иницијативу за отварање дневног боравка у Нишу покренули су чланови Општинског друштва за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, тако што је 1992. године прво формирана "Хендикеп група" при Установи за предшколско васпитање "Пчелица", а 1994. године Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју "Мара" Ниш

Установу је почетком рада чинило 23 корисника, узрасне доби од 5 до 25 година, са којима је радило 15 радника (2 Дефектолога, 1 Психолог, 2 Васпитача и 5 Медицинских сестара у непосредном раду са корисницима и 5 - оро у заједничким службама)

Крајем 1997. године адаптиране су још 2 просторије за рад, што је пружило могућност за одвајање млађих и старијих корисника у посебне групе.

Формирана је и група за децу из аутистичког спектра, као и здравствена слућба у оквиру саме установе. Због очувања здравља и побољшања моторике корисника, са радом је почео професор физичког васпитања, као инструктор за корективни рад.

После 10 година рада било је 26 радника, 80 уписаних корисника (од тога 45-50 дневно присутних), а корисникци преко 30 година нису исписани (без обзира на Статут установе), већ су били у групи старијих корисника на продуженом раду у стварању.

Дневни боравак "Мара", од оснивања до данас, налази се у чаирском парку, у ул. Сестре Баковић бб и користи приземље вртића "Пинокио" (раније вртић "Лала"). Одлуком Скупштине Града Ниша 1994. године установи је додељена зграда вртића "Анете Андрејевић", где су тада била смештена избегла и расељена лица. По њиховом размештању, одлука је преиначена и зграда је дата на коришћење Установи за предшколско васпитање "Пчелица", установи "Мара" није додељена друга локација, већ је постала "подстанар" ввртића "Пинокио". У току 2010. године делимично је решен овај дугогодишњи проблем везан за простор, између града Ниша и установе закључен је уговор о уступању на коришћење пословног простора у ул. Сестре Баковић бб на 5 година

Конвенција УН о правима детета, члан 23


" Дете са физичким или менталним сметњама треба да ужива пун и квалитетан живот у условима који обезбеђују достојанство, унапређују самопоуздање и олакшавају његово активно учешће у заједници"

ЦИЉЕВИ РАДА


Дневно збрињавање деце и омладине ометене у развоју (чување, нега, исхрана)
Стручни рад са корисницима који обухвата

- Подстицање психомоторног развоја

- Развој говора и језика

- Социјализацију личности

- Самопослуживање

Радна окупација
Културно-Забавне и рекреативне активности
ОБЛАСТИ УТВРЂЕНЕ ПРОГРАМОМ


Дневне животне средине
Социјалне вештине
Говор и комуникација
Развој креативни способности
Рекреација и слободно време
Радио-Окупационе активности
Социјална инклузија
Сарадња са родитељима (хранитељима, старатељима)
Комплетан програм погледајте овде
 

Пријавите се за обавештења о нашем раду


Наше радионице, активности и такмичења захтевају Вашу подршку, пријавите се за добијање обавештења како бисте пратили наш рад.