Програм

Циљ

Овладавање вештинама свакодневног живота које доприносе већој самосталности, здрављу и безбедности корисника.Циљ

Овладавање социјалним вештинама које ће допринети расту самопоштовања и самопоуздања, као и бољој прихваћености особеЦиљ

Оспособљавање за функционалну, јасну и социјално одговарајућу комуникацију.Циљ

Развијање интересовања и креативности, као и оспособавање за музичко и ликовно изражавање.Циљ

Креативно провођење слободног времена и бављење физичким активностима које унапређују здравље и доносе задовољство.Циљ

Развој мотивација, знање, вештине и навика везаних за рад, као и уживање у процесу и резултатима рада.Циљ

Интеграција деце са локалном заједницом и њихова реализација.Циљ

Остварити што бољу сарадњу са родитељима у циљу реализације предвиђених индивидуалних активности.


Додатне услуге

Логопедски рад


Логопедски кабинет је превасходно намењен корисницима дневног боравка али такође по потреби и клијентима који не користе услуге Центра "Мара". Логопед се бави детокцијом, дијагностиком, превенцијом, терапијом (хабилитацијом и рехабилитацијом) деце и одраслих са вербалним и невербалним комуникацијским сметњама као и саветодавним радом.

Помаже у отклањању или значајном ублажавању развојне говорне језичке сметње код развојне патологије, било первазивне, гнесогене, социогене или психогене патологије вербалне комуникације и развојне патологије вербалне комуникације.

Додатне услуге

Психосоцијална подршка кроз саветовалиште за породицу


Суштина процеса је саветовања је пружање помоћи - слушањем друге особе и комуникација са њом.

Препознавање потребе родитеља и подршка родитељима кључни су за добро деце са сметњама у развоју. У договору са родитељима ће бити обављени разговори у термину када то буде највише одговарало родитељима, због њихових обавеза. Могу само потражити помоћ и обратити се психологу.

 

Пријавите се за обавештења о нашем раду


Наше радионице, активности и такмичења захтевају Вашу подршку, пријавите се за добијање обавештења како бисте пратили наш рад.